Modellering och ekonomisk kvantifiering av down-cycling i aluminiumets kretslopp
Rapport, 2005

materials quality

economic modeling

recycling

Aluminium

Författare

Sten Karlsson

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07