POD applied to stereo PIV data of the far turbulent axisymmetric jet
Övrigt konferensbidrag, 2005

3-component

PIV

POD

Turbulence

Författare

Maja Wänström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

William George

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Knud Erik Meyer

Bulletin of theh American Physical Society, 58th Annual Meeting of the Division of Fluid Dynamics

0003-0503 (ISSN)

Vol. 50 9 55-

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06