Diesel Spray Properties at Different Temperatures
Övrigt konferensbidrag, 2005

Författare

Alf Magnusson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Sven B Andersson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Towards Clean Diesel Engines, Fifth symposium

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07