Synthesis and characterization of colloidal zoned MFI crystals
Artikel i övrig tidskrift, 2005

silicalite-1 shell

ZSM-5 core

Zoned MFI crystals

acid leaching

Författare

Qinghua Li

Jonas Hedlund

Derek Creaser

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Hong Zhang

Xiaodong Zou

Anton-Jan Bons

Microporous and Mesoporous Materials

1387-1811 (ISSN)

Vol. 78 1-10

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07