OH desorption energies for a palladium catalyst characterized by kinetic modelling and laser-induced fluorescence
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

C.G. Andrae

Åsa Johansson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik

P. Björnbom

Arne Rosen

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik

Surface Science

Vol. 563 145-158

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06