Precipitation Processes in Precipitation Hardening Stainless Steel
Licentiatavhandling, 2005

stainless steel

precipitation

hardening

3DAP

ageing

TEM


Författare

MARCUS ANDERSSON

Chalmers, Teknisk fysik

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08