Optical Amplitude and Phase Evolution in Nonlinear Magneto-optical Bragg Gratings
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

F. Jonson

Christos Flytzanis

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik

Journal of Nonlinear Optical Physics and Materials

Vol. 13 1-26

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06