Multiple Diesel Injections - Spray Behaviour and Fuel Injection System Dynamics
Licentiatavhandling, 2005


Författare

Rickard Ehleskog

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06