Implementation and testing of sampled-data Hinf control of jet engines
Paper i proceeding, 2005

Författare

Anna-Karin Christiansson

Dan Ring

Signaler och system, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Melker Härefors

IFAC World Congress

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik