Application of the pitzer method in estimating the properties of black liquor solutions - A summary
Paper i proceeding, 2010

Författare

M. Bialik

Maria Sedin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

International Chemical Recovery Conference; 2010 International Chemical Recovery Conference; Williamsburg, VA; 29 March 2010 through 1 April 2010

Vol. 2 16-23
978-159510198-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Kemi

ISBN

978-159510198-3

Mer information

Skapat

2017-10-07