Innovative Fuel Reformer for Heavy-Duty Truck APU
Poster (konferens), 2005

APU system

fuel reforming

heavy-duty truck

fuel cell

Författare

Bård Lindström

Martin Petersson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Sang Wirawan

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Derek Creaser

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Marita Nilsson

Lars Petersson

Jonas Lindmark

Jonas Hedlund

9th Grove Fuel Cell Symposium

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08