NO2 adsorption in NaZSM-5 and BaZSM-5 films supported on cordiertie monolith
Poster (konferens), 2005

ZSM-5 film

NOx adsorption

monolith

Författare

Indra Perdana

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Derek Creaser

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Olov Öhrman

Jonas Hedlund

I. Made Bendiyasa

19th North American Catalysis Society Meeting

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07