Electron Transport Limitations in Two and three Dimensions – a study on arsenide and nitride semiconductor heterostructures
Doktorsavhandling, 2005

Ask thorvald.andersson@mc2.chalmers.se

10.00 Kollektorn
Opponent: Rositza Yakinova

Författare

Manjula Gurusinghe

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology: 8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 0

10.00 Kollektorn

Opponent: Rositza Yakinova

Mer information

Skapat

2017-10-08