Modelling of single gas permeation in real MFI membranes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

membrane

MFI

modelling

permeation

defect distribution

Författare

Fredrik Jareman

Jonas Hedlund

Derek Creaser

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik

Johan Sterte

Journal of Membrane Science

0376-7388 (ISSN) 18733123 (eISSN)

Vol. 236 81-89

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07