Small-molecule layers for devices –Evaporation growth
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Måns Andreasson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik