Small-molecule layers for devices –Evaporation growth
Licentiatavhandling, 2005


Författare

Måns Andreasson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06