Non-strategic spin-offs: The use of corporate venturing in developing and supporting nascent ventures
Paper i proceeding, 2004

Författare

Semir Nouira

Martin Wallin

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

HTSF (High Tech Small Firm Conference)Conference (May 24-25) in Enschede, University of Twente, the Netherlands

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07