Projektledning i strålkastarljuset: en studie av Volvo YCC
Bok, 2005

projektledning

Författare

Maria Backman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06