Idea generation in NPD through business environment scanning: The case of XCar
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

project management

Författare

Kamilla Kohn Rådberg

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Marketing Intelligence and Planning

Vol. 23 7

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07