Water-based Latex Dispersions. 4: Exchange dynamics and residence times of nonylphenol ethoxylate in a concentrated latex dispersion.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Jan-Erik Löfroth

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Magnus Nydén

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

J Colloid Interface Sci 291, 7064 (2005)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13