Off-line and On-line Dielectric Response Measurements for Diagnostics of Paper-oil Insulation
Paper i proceeding, 2010

on-line measurements

off-line measurements

paper-oil insulation

Dielectric response

Författare

Stanislaw Gubanski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Tord Bengtsson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Jörgen Blennow

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Björn Sonerud

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Nilanga Abeywickrama

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Proceedings of the 2010 International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis, Sep 6-11,2010, Tokyo, Japan

Vol. 1 25-28
978-4-88686-070-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Reglerteknik

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

978-4-88686-070-5

Mer information

Skapat

2017-10-07