Flexible assessment using chat sessions and group assignments in movie making classes
Kapitel i bok, 2006

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Ämneskategorier

Pedagogik

Medie- och kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07