Imaging the Sanctuary of Hercules Victor
Artikel i övriga tidskrifter, 2010

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

jonathan westin

Archeomatica

2037-2485 (ISSN)

Vol. 2010 2

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Arkeologi

Filmvetenskap

Datorseende och robotik (autonoma system)

Mer information

Skapat

2017-10-08