Environmental Science Investigation using a virtual lab
Paper i proceeding, 2010

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Göran Karlsson

Chalmers, Data- och informationsteknik

Maria Sunnerstam

Engineering Education in Sustainable Development

Ämneskategorier

Pedagogik

Mer information

Skapat

2017-10-07