Is bimolecular reduction of divalent mercury complexes possible in aqueous systems of environmental importance?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Katarina Gårdfeldt

Göteborgs universitet

Mats Johnsson

Journal of Physical Chemistry A

Vol. 107 4478-4482

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemi

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10