Feasibility of Future Epidemiological Studies on Possible Health Effects of Mobile Phone Base Stations
Paper i proceeding, 2004

Exposure

Epidemiology

Base station

Författare

Georg Neubauer

Martin Röösli

Maria Feychting

Yngve Hamnerius

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Bioeffekt

Chalmers, Signaler och system

Leeka Kheifets

Niels Kuster

Joachim Schüz

Joe Wiart

26th Annual Meeting of the Bioelectromagnetics Society, Washington D. C., USA, 20-24 Jun 2004

Vol. 26 pp 16-17

Ämneskategorier

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Reglerteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07