Luftföroreningar
Kapitel i bok, 1992

föroreningar

luft

utsläpp

närmiljö

miljömål

Författare

Göran Petersson

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Svenska Folkets Miljölexikon

156-159
91-7133-117-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Miljövetenskap

ISBN

91-7133-117-4

Mer information

Skapat

2017-10-08