Measurement issues in high Reynolds number flows
Övrigt konferensbidrag, 2002

Författare

Gunnar Johansson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Rolf Karlsson

invited paper AIAA-2002-1108, 40th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, 14-17 January, 2002

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-06