Non-linear conductance in molecular devices: molecular length dependence
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Zeljko Crljen

Anton Grigoriev

Göran Wendin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Kurt Stokbro

Physical Review B

Vol. 71 165316-

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Skapat

2017-10-06