Efficient readout of flux qubits at flux degeneracy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Andreas Käck

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Göran Wendin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Frank K. Wilhelm

Proceedings of QUPON (Quantum Physics of Nature), Vienna, 22-26 May 2005

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13