Efficient readout of flux qubits at flux degeneracy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Andreas Käck

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Göran Wendin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Tillämpad kvantfysik

Frank K. Wilhelm

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik