Two-Stage Industrial Heat Pumps - A Design Study
Licentiatavhandling, 1987

Författare

Michéle Brun

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08