Effect of geometry deviations on the aerodynamic performance of an outlet guide vane cascade
Paper i proceeding, 2010

Författare

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

S. Ore

Jonas Larsson

Proc. of ASME TURBO EXPO 2010, Glasgow, UK

Vol. 7 381-390
978-0-7918-4402-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Maskinteknik

Strömningsmekanik och akustik

ISBN

978-0-7918-4402-1

Mer information

Skapat

2017-10-08