Simulation of Spray Painting in Automotive Industry
Paper i proceeding, 2010

Författare

Robert Rundqvist

Björn O Andersson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Anders Ålund

Fredrik Edelvik

Sebastian Tafuri

Johan Carlson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Numerical Mathematics and Advanced Applications 2009 (Proceedings of ENUMATH 2009, the 8th European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications, Uppsala, July 2009)

Vol. Part 2 769-777

Styrkeområden

Produktion

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Strömningsmekanik och akustik

DOI

10.1007/978-3-642-11795-4_83

Mer information

Skapat

2017-10-07