Powder Surface Oxidation During Production of High Alloy PM Steels
Doktorsavhandling, 1995

Författare

Thomas Tunberg

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial

Ämneskategorier

Materialteknik

ISBN

91-7197-068-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 1071

Mer information

Skapat

2017-10-07