Multiobjective Optimization Applied to Design of PIFA Antennas
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Stefan Jakobsson

Björn O Andersson

Fredrik Edelvik

Mathematics in Industry, Scientific Computing in Electrical Engineering SCEE 2008

Vol. 14 437-444

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Annan elektroteknik och elektronik