Adaptation chains in triadic relationship settings – A case study of a travel management process
Paper i proceeding, 2010

Författare

Anne-Maria Holma

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

26th IMP Conference, Budapest, Hungary, September 2-4

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07