Considering investments in supplier relationships - the case of low-cost country sourcing
Paper i proceeding, 2010

Författare

Anna Dubois

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Nojan Najafi

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

26th IMP Conference, Budapest, Hungary, September 2-4

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07