Non-adiabatic Effects in Initial Sticking
Bok, 2005

Författare

Anders Hellman

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Igor Zoric

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

1-59454-632-0

Mer information

Skapat

2017-10-08