Size dependence of the coalescence and melting of iron clusters: A molecular-dynamics study
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Feng Ding

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik

Arne Rosen

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik

Kim Bolton

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik

Physical Review B

Vol. 50 075416-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08