Iron-carbide cluster thermal dynamics for catalysed carbon nanotube growth
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Feng Ding

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik

Kim Bolton

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik

Arne Rosen

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Molekylfysik

Journal of Vacuum Science and Technology A

Vol. 22 1471-1476

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08