Non-equilibrium effects in nanoscale superconducting hybrid junctions
Doktorsavhandling, 2010

Kollektorn, MC2
Opponent: Professor Juan-Carlos Cuevas from Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada, Universidad Autónoma de Madrid

Författare

Cecilia Holmqvist

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

ISBN

978-91-7385-475-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 3156

Kollektorn, MC2

Opponent: Professor Juan-Carlos Cuevas from Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada, Universidad Autónoma de Madrid

Mer information

Skapat

2017-10-08