Sänkta driftkostnader betalar merkostnader i Solhus. Bakgrund ? Åtgärder - Resultat
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2005

solar heating

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Bo i Göteborg ? utställningen

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07