Renovering av flerbostadshus-Gårdsten
Artikel i övriga tidskrifter, 2005

renovation

apartment buildings

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Energi och bebyggelse

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13