Renovering av flerbostadshus-Gårdsten
Artikel i övriga tidskrifter, 2005

renovation

apartment buildings

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07