Molecular systems, growth and overlayers: van der Waals density functional and first-principles thermodynamics calculations
Kapitel i bok, 2010

Författare

Kristian Berland

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Jochen Rohrer

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

A Kelkkanen

Elisa Londero

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Chalmers, Teknisk fysik

Aleksandra Vojvodic

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Bengt Lundqvist

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Chalmers, Teknisk fysik

Elsebeth Schröder

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Chalmers, Teknisk fysik

Per Hyldgaard

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

SNIC progress report 08/09. Swedish national infrastructure for computing.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teoretisk kemi

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13