Molecular systems, growth and overlayers: van der Waals density functional and first-principles thermodynamics calculations
Kapitel i bok, 2010

Författare

Kristian Berland

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Jochen Rohrer

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

A Kelkkanen

Elisa Londero

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Chalmers, Teknisk fysik

Aleksandra Vojvodic

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Bengt Lundqvist

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Chalmers, Teknisk fysik

Elsebeth Schröder

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantkomponentfysik

Chalmers, Teknisk fysik

Per Hyldgaard

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Energi

Livsvetenskaper och teknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teoretisk kemi

Den kondenserade materiens fysik