Chalmers pilot gasifier an overview.
Övrigt konferensbidrag, 2010

Författare

Henrik Thunman

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Martin Seemann

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

The 60th IEA-FBC Technical Meeting, at Chalmers University of Technology Göteborg Sweden 3-4 May 2010

Ämneskategorier

Energiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07