Världens framtida jordbruk.
Artikel i övriga tidskrifter, 2003

Författare

Christian Azar

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Framtider

35-36

Ämneskategorier

Fysik

Annan naturresursteknik

Övrig annan samhällsvetenskap