Zero‐dimensional modeling of indirect fluidized bed gasification
Övrigt konferensbidrag, 2010

Författare

Anton Larsson

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Martin Seemann

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Henrik Thunman

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

The 60th IEA-FBC Technical Meeting, at Chalmers University of Technology, Göteborg Sweden 3 - 4 May,

Ämneskategorier

Energiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07