The deep biosphere
Reviewartikel, 2010

Författare

Karsten Pedersen

Göteborgs universitet

GFF

1103-5897 (ISSN)

Vol. 132 1 93-94

Ämneskategorier

Ekologi

Biologiska vetenskaper

DOI

10.1080/11035891003692942

Mer information

Skapat

2017-10-10