Economics and Management of Investments. An international investigation of new technology decision-making in telecommunications
Doktorsavhandling, 1995

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7197-159-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 1125

Mer information

Skapat

2017-10-06