Microstructure and properties of coatings produced by spray deposition of Ti2AlC powders
Doktorsavhandling, 2010

High Velocity Oxy-Fuel (HVOF)

TEM

SEM

oxidation

cold spray

microstructure

Ti2AlC

coatings

KB-salen, Kemigården 4, Chalmers
Opponent: Prof. Ulf Jansson, Oorganisk kemi, Ångström Laboratoriet, Uppsala universitet

Författare

Marie Sonestedt

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Microstructure of high velocity oxy-fuel sprayed Ti2AlC coatings

Journal of Materials Science,; Vol. 45(2010)p. 2760-2769

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Oxidation of Ti2AlC bulk and spray deposited coatings

Corrosion Science,; Vol. 52(2010)p. 3955-3961

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Using atom probe tomography to analyse MAX-phase materials

Ultramicroscopy,; Vol. 111(2011)p. 642-647

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ti2AlC coatings deposited by High Velocity Oxy-Fuel spraying

Surface and Coatings Technology,; Vol. 202(2008)p. 5976-5981

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

ISBN

978-91-7385-477-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 3158

KB-salen, Kemigården 4, Chalmers

Opponent: Prof. Ulf Jansson, Oorganisk kemi, Ångström Laboratoriet, Uppsala universitet

Mer information

Skapat

2017-10-07