Transport consequences of strategic purchasing decisions
Samlingsverk (redaktörskap), 2010

strategic purchasing

Transport consequences

Redaktör

Fatemeh Ehsanifar

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Seyed Vafa Hosseini

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Vanja Nordh

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Emil Trollvik

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Natalia Yanac

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Ylva Yhlen

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-06